ילד הוא לא מקור של קושי, הוא קרן ברכה

Only Love and children bringen Luck in Life —

אילן שיינפלד. אבא קומתיים.

שנים לפני הולדת בניי נחרדתי, כמו רוב בית ישראל, מן הפרסומים השנתיים של הלשכה לסטטיסטיקה, על אחוז העניים במדינת ישראל, ועל המספר הגבוה יותר ויותר של ילדים עניים בתוכם. לבי נחמץ מול תמונות של מקררים ריקים, של קשישים ושל הורים קשי יום העומדים בתור לחלוקת מזון באחת העמותות, או מול מקרים לא מעטים של ילדים, ששלחו ידם בגנבה מתוך רעב ותחושת מחסור. וכרבים אחרים, כל אימת שראיתי את אלה, בירכתי בלבי את מזלי הטוב, ואמרתי לעצמי, שמי שאין ידו משגת לפרנס את ילדיו מוטב שלא יביאם לעולם. שיצמצם את מספר הנפשות בביתו, ובלבד שלא תחושנה או תחיינה בתודעת מחסור.

בינתיים, כפי שאתם יודעים, הבאתי שני ילדים לעולם. ועשיתי כן מתוך תחושת הכרח, אחרי שעברתי צנתור ועברתי עוד איזו אפיזודה רפואית, תסמונת בארט שבאה ונעלמה, תודה לאל, והבנתי, כי לא לעולם חוסן, וכי אני מוכרח להביא ילדים לעולם כדי שעוד אזכה לגדלם, ולצאת מן העולם שעה שאני מותיר אחריי זכר. ואז…

View original post 450 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s